Tjenester

Faglige kunnskap og erfaring

Vi har et godt og gjennomarbeidet opplegg for saksbehandling. Den faglige kunnskapen og erfaringen hos de ansatte er viktig for å lykkes. Det handler blant annet om å forsøke å løse sakene i dialog med involverte parter. Vi mener også en fast rådgiver til hver kunde er en klar fordel.

Det at vi utfører våre tjenester på vår egen plattform setter oss, og våre kunder, i en særdeles fordelaktig posisjon. Vi har kontroll på videreutvikling, kan tilpasse for optimal automasjon og for eksempel raskt utvikle eller integrere ny funksjonalitet. Våre kunder sikres de beste tjenester gjennom at fagteam og utviklingsteam jobber tett og kontinuerlig sammen for å levere de aller beste tjenestene. 

Top Image
Våre tjenester

Vi har gode løsninger for saksbehandling, men hos oss er den faglige kunnskapen og erfaringen hos de ansatte det viktigste for å få suksess. Vi løser sakene i dialog med involverte parter, og du får en fast rådgiver.
 

Før Inkasso:

 • Oflow Inkasso mottar faktura, reskontro, regnskapsfiler og/eller evt inkassovarsel om det foreligger

 • Oflow Inkasso kan også sende ut Inkassovarsel §9 (førinkasso) – kostnadsfritt for kreditor

 • Oflow Inkasso sender ut de pålagte brev etter pålagte frister

Inkasso:

 • For oss i Oflow Inkasso er inkasso fortsatt et håndverk – for å få et godt resultat kreves det dyktige fagfolk og GODT HÅNDVERK.

 • Inkasso oppdragene sendes oss på den måte du ønsker, vi følger opp sakene med fleksibel saksbehandling og søker dialog med skyldner.

 • Som kunde får du en fast rådgiver.

 • Inkasso kravene er ofte forskjellige og vi mennesker er ulike, da er vår erfaring viktig for å løse saken – både i saksbehandling og i dialog med involverte parter
   

Utleggsforretning:

 • Oflow Inkasso kan sende saken til namsnannen i samråd med kreditor

 • Forsøk på å få trekk i lønn/trygd eller pant i eiendom, løsøre og andre verdier

 • Bryte en nærliggende foreldet sak
   

Rettslig:

 • Oflow Inkasso kan sende saken til namsmannen i samråd med kreditor

 • Forsøk på å få trekk i lønn/trygd eller pant i eiendom, løsøre og andre verdier

 • Bryte en nærliggende foreldet sak

Kredittvurdering:

 • Oflow Inkasso benytter seg av Bisnode og Experian sine tjenester til kredittvurdering. Vi kan tilby
  Kredittvurdering til selvkost

Utlandsinkasso:

 • Oflow Inkasso kan sette deg i kontakt med andre selskaper som kan bidra med dette.

Innsigelser

 • Dersom det foreligger innsigelse fra skyldner kan ikke inkassopågang forsette. Saken må behandles i
  forliksrådet for å få tvangsgrunnlag.

 • Oflow Inkasso kan være behjelpelig med å sende saker til forliksrådet

Våre tjenester
Hva du får med oss som inkassator

Fast saksbehandler

Hos Oflow vil dere alltid få en fast saksbehandler/kundekonsulent å forholde dere til. Saksbehandlerne våre får dermed spesialkompetanse innenfor den enkelte kundes krav og bransje. Erfaringen tilsier at dette er et viktig element som gjør at løsningsgraden på porteføljene blir så god som mulig.

Fagkunnskap og bransjeinnsikt

Vi kan faget vårt og leverer våre tjenester etter en høy faglig standard. I Oflow har vi også lang erfaring med å jobbe for ulike bransjer. Med denne erfaringen vet vi at ikke alle kunder har det samme behovet. I den grad det er mulig tilpasser vi vår saksbehandling slik at det er optimal for hver kunde og deres bransje.

 

Tilgjengelighet og service

Vi tilstreber hele tiden å være tilgjengelig for våre brukere samtidig som vi yter god kundeservice. Vår organisasjon er liten og fleksibel og du vil alltid kunne få tak i en person som kan besvare det du spør om. Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Høy løsningsgrad

For de fleste av våre brukere er dette det viktigste elementet i et inkassosamarbeid. Hvor stor andel av de innsendte kravene blir innbetalt. Ved at vi har en tett oppfølging av kravene og spesialkompetanse innenfor enkelte bransjer vet vi at vår løsningsgrad er konkurransedyktig. Vi vet og at dersom vi løser våre kunders saker tjener også vi penger.

Hva du får med oss som inkassator
Kontakt oss

Lurer du på noe om våre produkter?

Vi ønsker gjerne å komme i dialog med regnskapsførere og andre potensielle samarbeidspartnere. Benytt gjerne vårt kontaktskjema, eller se øvrig kontaktinformasjon nederst på siden.

Vi forteller gjerne mer om vår fantastiske plattform med en tilhørende demonstrasjon!

Ved å ha bygget Oflow på en velutprøvd plattform, basert på dagens teknologi er vi trygge på at vi også kan levere den funksjonalitet og integrasjon som vil være ønsket i fremtiden.